Skip to main content
Close Menu

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum van het CBF verzamelt zoveel mogelijk relevante informatie over filantropie en fondsenwerving en maakt deze informatie beschikbaar voor het publiek. Het doel is bij te dragen aan de kennis over en professionalisering van de goededoelensector.

Gebruik het zoekfilter hier onder om te zoeken naar een specifiek item.

Verrijk het Kenniscentrum met uw kennis! Heeft u zelf relevante items over filantropie en fondsenwerving die u graag wilt delen? Stuur deze dan op naar info@cbf.nl.

Disclaimer/copyright

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties. Het Kenniscentrum van het CBF verricht geen onderzoek, maar brengt publicaties over filantropie en fondsenwerving bijeen.

Zoeken binnen het kenniscentrum

Selecteer een of meerdere onderwerpen:

Scroll horizontaal voor meer info
Artikel Type Delen
Rapport
Jaarverslag CBF 2017

19-04-2018 - CBF

Rapport
Assessing the relation between accountability, performance and donation levels: A view from the Dutch NGO sector. (2017)

21-08-2017 - Timothy Nahr; Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam

Een kwantitatieve analyse met de gegevens van honderdvijftig Nederlandse ngo’s om het verband tussen verantwoording, prestaties en donaties te onderzoeken. De conclusie: de focus heeft de afgelopen jaren te veel op transparantie gelegen en te weinig op impact.

Nahr won met zijn scriptie in januari 2018 de NAP Thesis Award voor de beste masterscriptie.

Rapport
Overige
Overige
CBF Recognised Charitable Organisation Status Regulations and Appendices

29-11-2017 - CBF en Commissie Normstelling

Englese versie van het Reglement en de criteria voor de erkenning.

Overige
Meerjarenbeleidsplan CBF 2018-2020

21-12-2017 - CBF

Meerjarenbeleidsplan CBF 2018-2020.
Versie november 2017

Rapport
SDG Booster (2017)

20-11-2017 - PwC

Deze publicatie in het kader van de SDG Booster van PwC wil het geluid rond Sustainable Development Goals (SDG’s) versterken. De SDG’s, die betrekking hebben op de meest urgente problemen in de wereld, zijn ruim twee jaar geleden vastgesteld door de VN. De SDG’s doen niet alleen een beroep op nationale overheden, maar nadrukkelijk ook op de private en publieke sector om bij te dragen aan de realisatie van de doelen.

Deze SDG Booster biedt een inventarisatie, een stand van zaken van hoe verschillende sectoren omgaan met de SDG's, wat goed gaat en wat beter kan.

Rapport
Reglement en bijlagen CBF-erkenning, versie 29 november 2017

01-12-2017 - CBF

Reglement en bijlagen, inclusief de normen. Versie 29 november 2017.

Overige
Het Nederlandse Donateurspanel Rapport (september 2017)

17-11-2017 - WWAV

Het donateursvertrouwen is de afgelopen maanden stabiel gebleven en staat nog steeds op -7.
Hetzelfde geldt trouwens voor het consumentenvertrouwen, dat op 23 bleef staan.

Er werd in deze editie gevraagd of men goede doelen volgt op sociale media en hoe mensen de uitingen van goede doelen daar waarderen. Ook werd er gevraagd naar controle op goede doelen. Ongeveer de helft van de respondenten denkt wel dat deze controles bestaan, maar is hier niet zeker van.

Rapport